Általános szerződési és használati feltételek

Használati Feltételek

E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:
Cégnév:                    3S Karakter Kft.
Székhely:                  1087 Bp. Osztály u. 16-18/D.
Cégjegyzékszám:    01-09-975519
Adószám:                  23727964-2-42
Képviselő:                 Sallay István
Telefonszám:           +361 475-0802
E-mail cím:                sskarakter @ mediaasz.hu
Honlap:          www.3skarakter.hu   www.aprohirdetesguru.hu   www.mediaasz.hu

Az AprohirdetesGuru.hu oldalon elérhető internetes szolgáltatás igénybevételével
Ön az alábbi feltételeket elfogadja:

A. Röviden
Szolgáltatásaink igénybevétele során nincsenek rejtett költségek, ha fizetős egy szolgáltatásunk, azt mindig előre és egyértelműen jelezzük. Díjat utólag nem számítunk fel, így Önt nem érheti váratlan meglepetés. Szolgáltatásaink bankkártyás fizetés esetén azonnal, egyéb esetben a díj beérkezését követően aktiválódnak.

A Ön személyes adatait úgy kezeljük, mintha a sajátunk lenne, azt másoknak nem adjuk át csak egyértelmű beleegyezése után.

Az AprohirdetesGuru.hu újsághirdetések feladására szolgál. Mint közvetítők, csak megküldjük a kért szöveget megjelentetésre az újságnak. Az újsághirdetések feladása során lapok szerkesztősége fenntartja a jogot a nem megfelelő tartalmú hirdetés visszautasítására illetve kérhetik annak módosítását.

B. Fenntartjuk a jogot az alábbiakra:

Portálunkon feladott hirdetések, reklámok és egyéb, elhelyezett tartalmak törlésére, ha az:
– fegyverről, lőszerről, vagy más harci eszközökről szól,
– megtévesztő információt tartalmaz;
– nem a rovat jellegének megfelelő;
– jogszabályba ütköző hirdetés;
– jó erkölcsbe ütköző hirdetés;
– hiányos tartalmú hirdetés, amely nem nyújt kellő tájékoztatást vagy a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz;
– oldaláról kimutató internetes linket tartalmaz;
– a hirdetések szöveges részében nem csak egyféle információk szerepelnek, hanem egyéb szolgáltatások, reklámok is;
– a tartalom technikai problémát okoz oldalunkon, vagy nem megfelelő formátumú;
– minden egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan információ, melyet hatályos jogszabály tilt;
Az AprohirdetesGuru.hu üzemeltetője fenntartják magának a változtatás jogát mind a weboldal, mind pedig az azon szereplő apróhirdetések, reklámok és egyéb anyagok tekintetében.

C. Fényképek
Az AprohirdetesGuru.hu portálon a külön kért képeket a jobb felső sorban található: Fájlfeltöltés gömb segítségével küldheti meg számunkra (pld. Halotti Bizonyítvány)

D. Elérhetőségek a hirdetésben
A hirdetés szövegében minden újságban más lehetőség van elérhetőségének megadására (e-mail cím, telefonszám, postacím), erre a hirdetés feladásakor külön ügyeljen.

E. Tudnivalók a fizetett szolgáltatásokról
A szolgáltatások igénybevétele térítés ellenében lehetséges (fizetni bankkártyával, banki utalással vagy személyesen készpénz befizetéssel Raiffeisen bankban lehetséges). Szolgáltatásaink bankkártyás fizetés esetén azonnal, egyéb fizetési módok esetén a befizetett díj megérkezése után aktiválódnak.
Fontos, hogy minden hirdetésért előre kell fizetni. Utólag semmilyen díjat nem kérünk!

F. A Felhasználó jogai és kötelezettségei
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlapon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért a felhasználó felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után.

Az AprohirdetesGuru.hu által szolgáltatott tartalmak kizárólag a vonatkozó jogszabályi keretek között használhatók fel. Tilos ezen tartalmak bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolása, átvétele, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele az ingatlanROBOT.hu kifejezett, írásbeli hozzájárulása nélkül.

Felhasználó elfogadja, hogy az AprohirdetesGuru.hu e-mailt küldhet a regisztrációkor használt e-mail címére. Ezek a levelek tartalmazzák a hirdetéssel kapcsolatos információkat illetve értesítést a hirdetésre érkezett érdeklődő üzenetekről. Ezek az üzenetek nem minősülnek reklámnak, csupán a Felhasználó által feladott hirdetések állapotáról tájékoztatnak.

G. Apróhirdetés feladása
Az AprohirdetesGuru.hu portálon veszünk fel hirdetést újságok által kínált összes apróhirdetési kategóriában. Az újságokba történő apróhirdetés feladás közvetített szolgáltatás keretében valósul meg.

Üzleti, vállalkozói/közületi hirdetésnek minősülnek mindazon hirdetések, amelyekből a hirdetőnek folyamatos bevétele/jövedelme származik (függetlenül attól, hogy a hirdető magánszemély, egyéni vállalkozó vagy cég).
A szerkesztőségek fenntartják maguknak a jogot, hogy a magánjellegű kategóriában feladott, de egyértelműen üzleti hirdetéseket csak a teljes díjtétel beérkezése után jelentesse meg.

Apróhirdetés szövegének függvényében a lapok szerkesztőségei fenntartják a jogot a hirdetés visszautasítására vagy kérhetik annak módosítását, többek között, ha a hirdetési szövege:
– értelmetlen vagy egybe írt szavakat tartalmaz
– másokat minősít, sérteget
– illetlen, megbotránkoztató
– önkényuralmi jelképpel kapcsolatos
– személyiségi jogokat sértő
– bűncselekmény elkövetésére buzdító
– valótlan tartalmú szöveg,
– VISA tiltólistáján szereplő árut szerepeltetne, stb.
ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák!

Az AprohirdetesGuru.hu portál nem vonható felelősségre a felhasználó(k) által közölt tartalomért. Az újságokba történő apróhirdetések feladója teljes körűen szavatosságot vállal azért, hogy
– az általa közzétett szöveg nem ütközik jogszabályba illetve valós tartalmú.
– beszerezte a szöveg megjelenítéséhez esetlegesen szükséges valamennyi engedélyt és hozzájárulást,
– a szöveg hirdetése nem sérti más harmadik személy személyiségi jogait,
– nincsen olyan, különösen kegyeleti vagy személyes adatvédelmi joggal vagy szellemi alkotással kapcsolatos joga harmadik személynek, mely a szöveg közzétételét megakadályozza, korlátozza vagy e jogok jogosultjainak érdekeit, jogait sérti.

H. Adatkezelés
Az AprohirdetesGuru.hu tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat, és eleget tesz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendeletének (2016. április 27.), amely a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról rendelkezik (általános adatvédelmi rendelet, GDPR). Bővebb információért kérjük tekintse meg Adatkezelési Tájékoztató –nkat!

A kezelt adatok köre
Az AprohirdetesGuru.hu oldal használatához az alábbi személyes adatokat kérjük megadni: név, e-mail cím, telefonszám és bizonyos szolgáltatások esetén a számlázási adatokat illetve postázási adatokat.
Ingatlanhirdetés feladása esetén, a regisztrációkor megadott telefonszám nyilvánosan megjelenik, a nevét és az e-mail címét nem jelenítjük meg. A hirdetés szövegében található kapcsolattartási adatok (például: név, telefonszám) nyilvánosan megjelenik oldalunkon.
Az AprohirdetesGuru.hu kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy a hirdető ügyfelek vagy az olvasók tekintetében biztosítsuk a megfelelő, színvonalú kiszolgálást végezzünk.

Az AprohirdetesGuru.hu a személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. A személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki.

I. Védjegyoltalom és szerzői jog
Az Aprohirdetes.Guru.hu weboldala, az azon megjelenő valamennyi információ, képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi védelem alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a domain tulajdonosa (3S Karakter Kft. ) kifejezett, erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

J. Felelősség kizárása
Az AprohirdetesGuru.hu weboldalon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztató jellegűek, azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért felelősséget nem vállalunk. Az oldalakon feltüntetett valamennyi információ felhasználása kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

Az AprohirdetesGuru.hu és üzemeltetője semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek információ továbbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók által használt keresési paraméterek és a feladott hirdetések alapján összefoglaló tanulmányokat, elemzéseket készítsen. A weboldal Üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül a weboldal bármely részét tetszőlegesen átalakítsa, megszüntesse, vagy kiegészítse, illetve a szolgáltatást részben, vagy egészében megszüntesse.

K. Számlázás
Az AprohirdetesGuru.hu alapesetben elektronikus számlát állít ki, melyet email-ben küld meg hirdetői részére. Amennyiben Ön nem tud-e-számlát fogadni kérjük, ezt jelezze részünkre (ez esetben papír alapú számlát állítunk ki Önnek).

Mi az az elektronikus számla?
Az e-számlával kapcsolatos előírásokat a következő törvényi helyek szabályozzák:
– Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényi
– Elektronikus számlával kapcsolatos rendelkezésekről szóló 46/2007. (XI. 29.) PM
– 24/1995 (XI.22.) PM rendelet
A szabályozás pontosan leírja az elektronikus számla adattartalmát (mely megegyezik a papír alapú számlával), és kezelésének módját.

L. Díjcsomagok
Az AprohirdetesGuru.hu fenntartja a jogot az általa megadott díjtételek egyoldalú módosítására. Ezeknek mindig egyértelmű időpontja lesz. A módosított feltételek /díjszabások közzétételének időpontja utáni megrendelésekre vonatkoznak csak, az azt megelőző megrendelések esetén a megrendelt időszak lejárta után lépnek csak életbe.
Az árak változtatását minden esetben egyértelműen feltüntetjük portálunkon.

M. Elállás joga
A hirdetés leadásától számítva a szerkesztőségi zárásig (amely max. a megjelenés előtti 2 nap), szerkesztőségenként más-más időpontig tudjuk az elállási jogot érvényesíteni (az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetünk és az általunk kifizetett összeg visszatérítését). Ha ugyanis a szerkesztőség betördelte a kért hirdetést, és az nyomdába került, visszahívására már fizikailag sincs lehetőség! (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján)

N. Visszafizetés
Amennyiben hirdetése nem felelt meg a B. és G. pontoknak (közös egyeztetéssel), gondoskodunk a beérkezett összeg hiánytalan visszautalásának. Visszautalás maximálás ideje 10 munkanap (közös egyeztetés lezárásától számítva).

Jelen szabályzat 2018. Július 16. napján lép hatályba.
Közzététel keltezése: 2018. július 16.